Ana içeriğe atla

'Türk Dünyası Coğrafyası' yeni bir çalışma alanı değildir. Sadece soğuk savaş sonrasıyla veya sadece 20.yy ile de sınırlı tutulamaz. Bu alan geçmişte ve günümüzde farklı güçler, farklı merkezler ve farklı disiplinler tarafından değişik bakış açılarıyla ve farklı amaçlarla incelenmiş, bilimin çeşitli dallarına araştırma konusu olmuştur. Dolayısıyla ASBÜ-Türk Dünyası Araştırma Enstitüsünün hedeflediği çalışma alanı oldukça geniş konuları ve coğrafyaları kapsamaktadır.

Türk Dünyası çalışmalarını sadece Avrasya coğrafyasıyla ifade etmenin bu dünyayı yansıtmadığı gerçeği esas alınarak çalışmalar kuzey yarım kürede Avrasya Türkleri Çalışmaları, Batı Türkleri Çalışmaları ve Güney Türkleri Çalışmaları olarak üç kategoride incelenmiştir. Bu alanların siyasi sistemler ve ulusal sınırları da aşan özellikleri itibarıyla üç alan olarak çalışılması gerekli görülmüştür.